Anmälan är stängd!

Vid problem med anmälning kontakta reception@hampeveckan.nu

Hampes lägerregler

Anmälan ska ske efter godkännande av målsman

Allmänt gäller att uppträda på ett hänsynsfullt och trevligt sätt och att alltid följa anvisningar och tillsägelser från ledare och lägerpersonal.

Deltagararmbandet måste man alltid ha på sig. På tält och husvagnar måste det också finnas tydliga anslag om vilka som bor där. Anvisningar om detta får man när man checkar in.

Det är obligatorisk närvaro på alla samlingar som ingår i programmet om det inte tydligt sägs att det är frivilligt.

Måltiderna måste passas. Kommer man mer än 45 minuter för sent till någon måltid, kan man inte räkna med att få någon mat.

Ingen får lämna lägerområdet utan att ha sagt till och fått klartecken från receptionen eller lägerchefen.

Man skall vara i sitt logement, sitt tält eller sin husvagn och det skall vara tyst och lugnt på området senast klockan 01.00!

Man skall vara i sitt logement, sitt tält eller sin husvagn och det ska vara tyst och lugnt på området senast kl 24.00. Annan tid kan ev annonseras och gäller då endast den aktuella kvällen.

Det skall hållas god ordning i logement, i kyrkan, på campingområdet och övriga utrymmen. Skräp kastas endast i papperskorgarna!

Bruk av alkohol eller andra droger accepteras inte på Hampeveckan. På hela området råder det generellt rökförbud. Rökruta finns.

De utplacerade brandsläckarna är viktiga för säkerheten. De får bara användas vid brandfara. Det är dessutom inte tillåtet med öppen låga i tält eller husvagnar.

Varje deltagare som är med på lägret bli medlem i Pingst ung Odensbacken. Skulle du inte önska detta måste du kontakta oss före anmälan.

Ovilja att rätta sig efter reglerna kan innebära att man får lämna Hampeveckan.